skip to main content

Privacy & cookies


Privacy


Yepdesign heeft uw privacy hoog in het vaandel staan, en heeft er dan ook alles aan gedaan om de privacy te waarborgen. De door u aangeleverde persoonlijke gegevens via bijvoorbeeld het contactformulier worden door Yepdesign vertrouwelijk behandeld, en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bewaard en afgeschermd. Deze gegevens zullen niet met derden worden gedeeld zonder uw toestemming.

Uiteraard zijn in dat licht uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Yepdesign passende beveiligingsmaatregelen genomen, zowel fysiek als organisatorisch.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt per 25 mei 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking


Uw persoonsgegevens worden door Yepdesign verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake haar dienstverlening, en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contactformulier op de website invult, of Yepdesign een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Yepdesign toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens vraagt Yepdesign alleen naar persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar diensten.

Inzage, correctie en recht van verzet


Indien u een relatie met Yepdesign heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Yepdesign schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Yepdesign schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over haar producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Yepdesign


Cookies


Een ander deel om uw privacy te borgen betreft het wettelijk verplicht vermelden dat deze website gebruik maakt van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan Yepdesign onder andere inzicht krijgen in het bezoekersgedrag, en zien welke betaalde bronnen voor haar renderen. Deze cookies zijn voor Yepdesign dus van groot belang.

U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Een uitleg hoe dit te doen staat onderaan dit artikel.

Yepdesign kent de volgende cookies:

Technische, noodzakelijke cookies


Deze zijn noodzakelijk voor het goed of zo gebruiksvriendelijk mogelijk functioneren van de site. Denk aan het invullen van het contactformulier. Hiervoor hoeft overigens zoals hierboven al aangegeven geen toestemming gevraagd te worden.

Cookies uitschakelen of verwijderen


U kunt het gebruik van cookies overigens weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U kunt cookies via uw browser handmatig verwijderen indien u wenst. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Yepdesign wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Raadpleeg daartoe de handleiding van de door u gebruikte browsers hoe dit te te doen. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer uit.

Lakzegel Yepdesign